Nöjda kunder till oss

Cramo Instant

Cramo Instant hyr ut tillfälliga, flyttbara, flexibla lokaler. Vanligtvis används Cramo Instants moduler till kontor, skolor och förskolor men det förekommer även många andra användningsområden.

Vi på Cramo Instant AB har valt att arbeta med Nordisk Larm & Teleteknik AB sedan 2008. Vi har sedan starten utvecklat samarbetet och nu utför NLT allt inom säkerhetslösningar till alla våra moduluppställningar. Säkerhetslösningarna för modulerna är kompletta och innefattar inbrottslarm, brandlarm, nätverkslösningar, brandskyddsdokumentation och brandsläckare. NLTs grundliga säkerhetsarbete bidrar till att våra kunder får en trygg och säker leverans från oss.

– Erik Fransson, Byggledare Cramo Instant AB

Upplands-Bro kommun/Upplands-Brohus

Vi på Upplands-Bro kommun har valt NLT som säkerhetspartner för att säkra våra lokaler för kommunal verksamhet så som förskolor, skolor och föreningshus. Kommunens olika verksamhetsområden ställer mycket höga krav på säkerhetsinstallatör. NLTs service, flexibilitet och spetskompetens via deras Key Account säljare ligger till grund för vårt fulla förtroende för dem som säkerhetspartner allt sedan år 2000.

– Inge Åberg, Förvaltningschef Upplands-Bro kommun

NLT – Säkerhet, trygghet, kompetens, kvalitet