Om NLT – Nordisk Larm & Teleteknik AB är ett certifierat säkerhetsföretag

Nordisk Larm & Teleteknik AB startade sin verksamhet 1993 och drivs från lokaler centralt belägna i Västberga företagsområde, i södra Stockholm. Med mer än 25 års branscherfarenhet och ett aktivt delägande bland personalen har vi en stark organisation som kan erbjuda våra kunder det bästa när det gäller kompetens, kvalitet och servicekänsla.

NLT är certifierad Anläggarfirma avseende Brand- & Inbrotts- larm. Vi innehar polisgodkännande att utföra installation av inbrottslarm och vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering enligt Larmklass III och SBF 1008:3. Vi är även medlemmar i branschföreningen Swelarm samt Svenska Brandskyddsföreningen.

Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa säkerhetslösningar och att på så sätt aktivt medverka till att våra kunder får en både tekniskt optimal och kostnadseffektiv lösning, för sitt unika säkerhetsbehov. Många kunder betraktar oss som en viktig extern -teknisk expertis till den egna interna säkerhetsfunktionen.

Vi arbetar tillsammans med noga utvalda partners som är godkända och certifierade inom säkerhet. Läs mer om våra samarbetspartners.

NLT sätter säkerheten i fokus även när vi hanterar våra kunders personuppgifter. Samtliga externa samarbetspartners är kontrakterade med strikta sekretessavtal samt PU-biträdesavtal och vi kontrollerar kontinuerligt att all hantering av vår data håller sig inom dataskyddsförordningens (GDPR) ramverk. Har du frågor eller funderingar kring hur vi hanterar just dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Välkommen att kontakta oss med alla frågor inom säkerhet! 077-520 20 02