Vi välkomnar SKB-Svensk Kärnbränslehantering AB

som ny kund! Vi uppdaterar säkerheten för kundens olika objekt i Sverige.