Certifikat och partners – Kvalitets- och miljöledningssystem

Nordisk Larm & Teleteknik AB innehar ”Kvalitets- och miljö ISO- certifikat”. Denna certifieringen bibehålls genom att organisationen årligen utvärderas och bedöms av en extern revisor som granskar när vi kartlägger, dokumenterar och förbättrar våra arbetsprocesser enligt ledningssystemet ”ISO 9001”. NLT värnar naturligtvis också om miljön såväl på våra egna kontor som i vårt dagliga arbete ute hos våra kunder. Miljöarbetet dokumenteras, revideras och certifieras enligt ISO-miljöcertifikat ”ISO 14001”.

Nordisk Larm & Teleteknik AB är av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma för inbrottslarm och vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhets Certifiering) enligt SSF1015 larmklass III samt SBF 1008:3 Anläggarfirma Brandlarm. Vi innehar behörig ingenjörskompetens för att konstruera och montera Inbrotts-, CCTV- och Brandlarms- anläggningar och är medlemmar i branschorganisationerna Swelarm och Svenska Brandskyddsföreningen.

NLT arbetar med ett flertal auktoriserade Bevakningsföretag med väktare och larmcentral. Bland dessa bolag återfinns Avarn Security, SOS Alarm Sverige, Securitas Sverige och Tempest Security. Det närmaste samarbetet har vi med Larmcentralen hos Avarn Security – före detta NOKAS – som merparten av vår tekniska utrustning opererar mot.

 

Certifieringar

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.