Så här arbetar vi – Säkerhet som bygger på behovsanalys

Att bygga upp en säkerhetslösning är en viktig process. Det du som kund köper säkrar både dina tillgångar och skapar en tryggare miljö för din personal. Med vår kompetens och långa branscherfarenhet hjälper vi er att få den bästa lösningen anpassad för ert företag och era specifika förutsättningar. Vi är alltid lyhörda och med vår expertis och dina önskemål som grund tar vi fram skräddarsydda lösningar anpassade till behov och budget. Vårt mål är att ge ert företag optimala säkerhetslösningar som fungerar på lång sikt.

Optimal Security Solutions – ”OSS”

Vårt åtagande är att leverera och installera larmutrustning med högsta kvalitet! Vårt arbetssätt enligt modellen ”Optimal Security Solutions” ger oss möjligheten att erbjuda heltäckande, innovativa och flexibla lösningar, där varje detalj utarbetas för att uppfylla kraven på kvalitet och kompetens för att skapa säkerhet.

Vid besöks hos kund går vi tillsammans med beställaren igenom kravspecifikationen för säkerhetslösningen. Kravspecifikationen bestäms av behovsanalysen då vi går igenom alla riskmoment för anläggningen; vi kontrollerar in- och utgångar, passersystem, möjliga inbrottsvägar och brandsäkerheten. Därefter skräddarsyr vi en behovsanpassad säkerhetslösning. När offerten godkänts av beställaren sker installation och driftsättning därefter erbjuder vi en utbildning och genomgång för personal och säkerhetsansvariga. Vi erbjuder full service av systemet och för att kvalitetssäkra processen är vi noga med uppföljning.

NLT – Säkerhet, trygghet, kompetens, kvalitet