Nöjda kunder – Salming rekommenderar Nordisk Larm &
Teleteknik AB

Börje Salming

Trygghet är ett viktigt begrepp, och trygghet för mig är bland annat att larmskydda mitt hem. En enkel lösning för att slippa fundera på något som egentligen borde vara en självklarhet. Efter att mitt hem utrustats med NLT:s larm behöver jag inte fundera på riskerna längre och det är en bra känsla att veta att mitt hem nu är skyddat mot inbrott och brand. Jag litar på att larmutrustningen fungerar och är nöjd med mitt val av NLT som larmföretag.

NLT – Alla har rätt att känna sig trygga!